dinsdag 2 juli 2013

Fotomappen

Tips en trucs voor leden van "Nostalgisch Haarlem"
Nostalgisch Haarlem in de media

Buurten / Pleinen
Brakeboertuin
buurtfoto's
buurtfoto’s deel 2
Buurtwinkeltjes
Buurtwinkeltjes deel 2
Stadsplattegronden van Haarlem
Toen & nu in Haarlem...
Toen & nu in Haarlem deel 2
Toen & nu in Haarlem deel 3
Zo was het toen (Haarlem Oost)

Amsterdamse Buurt
Bavodorp
Bavodorp - rondgang
Bomenbuurt
Bos- en Vaart Kwartier
Botermarkt
Buurt Zijlweg-Oost
Delftwijk
Frans Halsplein / Frans Halsstraat
Grote markt (en naaste omgeving)
Grote markt (en naaste omgeving)  Deel 2
Grote Markt, deel 3
Grote Markt herinrichting 1966
Haarlem-Oost
Haarlemmer Hout
Harmenjansbuurt
Hekslootpolder
Hof van Egmond - Slachthuisbuurt
Houtplein
Houtvaartkwartier
Indische Buurt
Kenaupark
Kennemerplein
Kleine Hout buurt
Kleverpark en omgeving
Leidsebuurt
Leidsevaartbuurt
Marktplein in de Haarlemmer Hout
Noorder Sportpark
Oosterduin
Overdelft
Parkwijk
Patrimoniumbuurt
Planetenwijk
Ramplaankwartier
Rozenprieel
Santpoorterstraat/plein
Schalkwijk
Schalkwijk deel 2
Schapenplein
Schoten
Sinnevelt
Slachthuisbuurt
Soendaplein
Stationsplein
Transvaalbuurt
Vogelbuurt
Vondelkwartier
Vijfhoek
Waarderpolder
Zuiderpolder

Spaarndam-West
Spaarndam-West (Album 2)

Straten
Naamgevers van Haarlemse straten
Verdwenen straten
Straten in Haarlem 1998
Straatnaambordjes Schoten
Toen & nu in Haarlem...
Toen & nu in Haarlem deel 2
Toen & nu in Haarlem deel 3

Amsterdamstraat
Anegang en omgeving
Antoniestraat
Baan
Baljuwslaan
Barteljorisstraat, oude foto's
Begijnhof (oude foto's)
Bolwerken Haarlem
Burretstraat
Ceciliasteeg
Cornelissteeg
Damstraat
De Witstraat
Dietsveld
Doelstraat
Dreef
Essenstraat/De Haasstraat
Florapark en omgeving
Fonteinlaan
Frankestraat
Friese Varkenmarkt
Gaelstraat
Gedempte Oude Gracht
Gedempte Oude Gracht
Ged. Voldersgracht
Gen. Cronjéstraat
Gierstraat
Gortestraat
Graaf Willemstraat
Groot Heiligland
Grote Houtstraat
Grote Houtstraat - album 2
Hazepaterslaan
Helmbrekersteeg
Heussensstraat
Hildebrandlaan
Hooimarkt
Houtmarkt
Jacobijnenstraat
Jan Gijzenvaart
Jansweg / Jansstraat
Jansstraat renovatie
Kampersingel
Kerkhofstraat
Kerkstraat
Klein Heiligland
Kleine Houtstraat/Houtweg
Kleverlaan
Klokhuisplein
Kokstraat
Koninginneweg en omgeving
Koningsstraat
Koolsteeg
Korte Dijk
Koudenhorn en omgeving
Krocht
't Krom
Kruisweg / Kruisstraat en omgeving
Lange Bogaardstraat
Lange Herenstraat
Lange en Korte Margarethastraat
Lange- en Korte Veerstraat
Lange- en Korte Wijngaardstraat
Leliestraat
Lepelstraat
Liewegje
Marnixstraat
Middenweg
Morinnesteeg
Nassaulaan
Nassaulaan 50
Nassaustraat
Nieuw Heiligland
Nieuwe Groenmarkt
Omvalspoort
Oostvest en omgeving
Oude Groenmarkt
Paarlaarsteeg
Parklaan
Prins Bernhardlaan en omgeving
Prinsenhof
Pijlslaan
Raaks en omgeving
Randweg ( langs de)
Ravelingsteeg
Ridderstraat
Riviervismarkt
Ripperdapark
Ripperdastraat
Rozenstraat
Rustenburgerlaan
Rijksstraatweg
Santpoorterstraat/plein
Schagchelstraat
Schalkwijkerstraat
Schoterbosplein
Schoterweg
Slachthuisstraat - Sloop huizen in 2005
Slagerspoort
Smedestraat
Spaarndamseweg en omstreken
Spaarne (de straat)
Spaarnwouderstraat (oude foto's)
Spiegelstraat
Stoofsteeg
Tempeliersstraat
Tesselschadestraat, sloop 2001
Tesselschadestraat - speelplaats  -  film
teylershofjestraat
Tuchthuisstraat
Tuinlaantje
Turfmarkt
Ursulastraat
Valkestraat
Verspronckweg
Verwulft
Vrouwestraat
Wagenweg
Warmoesstraat
Werfstraat
Wilhelminastraat en omgeving
Witte Herenstraat
Zaanenlaan en -straat
Zakstraat
Zoetestraat
Zijlsingel
Zijlstraat en omgeving
Zijlvest
Zijlweg
zijlweg de sierkan

Spaarne / Grachten / Singels / Vaarten
Amsterdamse Vaart
Bakenessergracht en omgeving

Bakenessergracht deel 2
Brouwersvaart
Burgwal

Catharijnebrug
Donkere Spaarne
Gasthuisvest en -singel

Gedempte Oude Gracht

Gedempte Raamgracht
Gravestenebrug
Hooimarkt
Houtmarkt
Houtvaart

Jansbrug
Kaarselade Veer
Kampersingel
Kinderhuissingel
Kinderhuissingel en omstreken
Kloppersingel en omgeving

Lange Brug
Lange Herenvest/Singel
Leidsevaart
Lieve Vrouwegracht

Melkbrug door J. Swertner
Nieuwe Gracht
Raamvest en -singel

Schoterbrug
Schotersingel en omgeving

Spaarne 3
Spaarne
Spaarne
Spaarne vanaf de Kampersingel
Westergracht
Zomervaart
Zuider Buiten Spaarne

Mooie Nel
Overige grachten en singels
Woonschepen in Haarlem

Kerken / geloof
bakernesserkerk
Bavo Kerk Müller Orgel
Bavo Grote Markt
Bavokerk Leidsevaart
Bavo Rijksstraatweg
Bavo Rijksstraatweg - sloop - film
Begijnhofkapel
Christelijke Gereformeerde Bethelkerk, Floresstraat
Doopsgezinde Kerk
Elbakerk
Gereformeerd of Burgerweeshuis
Gereformeerde Noorderkerk
Heilig Hartkerk aan de Kleverparkweg
Immanuelkerk
Janskerk
Johannes de Doper
Joods geloof in Haarlem
Julianakerk/Kloosterstraat
Kerken algemeen
Kloosters in Haarlem
Koningkerk (gereformeerd)
Lutherse Kerk
Mariakerk (7 Smarten)
Mariakerk Haarlem-Noord - bouw – film
Moskeeën van Haarlem
Nieuwe Kerk
Oud-Katholieke kathedraal HH. Anna en Maria
Paterskerk aan de Nieuwe Groenmarkt, Sint Antonius van Padua
Petrus en Pauluskerk
Raaks kerk en school Zijlvest - sloop in 2005
Schuilkerk Haarlem
Sint BAVO cathedraal in blik
Sint BAVO van binnen
Sint Jacobs Godshuis
Sint Josephkerk (RK)
Spaar en Hout
Spaarnekerk
Spaarnekerk - Sloop in 1983
Waalse kerk - Begijnhof

Gebouwen
75 jaar Woningstichting Patrimonium
Lochem ( JB van) – architect
Amsterdamse Poort - Omgevingsfoto's van Bas Goemans
Buitenplaats Buitenrust
Boerderijen in Haarlem
Brongebouw
Concertgebouw Haarlem
Dreefzicht
Frans Halsmuseum
Gereformeerd of Burgerweeshuis
Groote Houtpoort
Grote Houtpoort en -brug
Haarlem Hoog
Hodshonhuis
Hoofdwacht
Hoge Hout 
Huis Barnaart 1803
Huis Ter Kleef / Stadskweektuin
Huis te Zaanen
Jeugdherberg Jan Gijzen
koepel/gevangenis Haarlem
Kloveniers- of Stadsdoelen
Koudenhorn Kazerne
Krelagehuis
Lelijk in Haarlem
Maranka brand
Noodwoningen in Haarlem
Parkeergarages
Paviljoen Welgelegen
Poortjes
Postkantoor aan de Baljuwslaan
Postkantoor Raaks
Rechtbank Haarlem
Ripperdakazerne
Ripperdakazerne, gemobiliseerd op de
Rijksmonumenten in Haarlem
Schoter Rechthuis  
Slachthuis Haarlem
Slachthuis in het heden
Stadhuis Haarlem
stadhuis schoonmaak
Stadspoorten
Stadspoorten van Haarlem
Stadsschouwburg aan het Wilsonsplein
Stadsschouwburg - Wilsonsplein 23
Stationsgebouw door Dirk Margadant
stationsgebouwen in Haarlem
stationsgebouwen in Haarlem, deel 2
Tehuis voor Militairen
Teylers Museum
Trou moet blijcken
Uyttenbosch
Vishal
Vleeschhal
Villa's in Haarlem
Vrijmetselaarslogegebouw
Waag
Zorgvliet en Vlietzorg aan het Spaarne

Molens in Haarlem
Molen de Adriaan
Molen de Adriaan deel 2
Molen de Adriaan herbouwd
molen de eenhoorn
Molens van Haarlem
Schoterveense molen

Hofjes in Haarlem
Brouwershofje
Bulle Hofje
Hofje: De Haas
Hofjes van Haarlem
Hofjes van Haarlem deel 2
Hofje van Guurtje de Waal
Hofje van Loo (of Gasthuishofje)
Teylers  hofje 1787

Scholen
Aeneas Mackayschool
Amsterdamse School – 100-jarig bestaan
Artisklas
Dag Hammerskjöldschool Haarlem
Elout van Soeterwoudeschool
Gerhard school en Raaks kerk - sloop in 2005
Huishoudschool Voorhelmstraat
Kleuterschool verhuist (5 febr. 1955) - film
Mariaschool van juf Anthonisse
Marnix van St. Aldegonde Lyceum
Marnixschool
Mendel College
Openbare Lagere school Rijksstraatweg

Rijkskweekschool aan de Koudenhorn
Scholen aan de Zijlvest
Scholen in Haarlem
Scholen in Haarlem – deel 2
Schoolfoto's oud
Schoolfoto’s oud deel 2
Spaarne Scholengemeenschap

Ziekenhuizen / Verzorging
Behthesda Sarepta
Consultatiebureau
Delftweide
Diaconiehuis Jansstraat/Ridderstraat
Diaconiehuis Janskliniek deel 2
Doopsgezind Weeshuis Kleine Houtweg
Leproos, Pest- en Dolhuis, Stadsarmenhuis en Schoterburcht
Liefdebond van het Leger des Heils
Maria Magdalena Klooster/Garnizoenshospitaal
Mariastichting
Mariastichting - Sloop 2005
Mariastichting - Historische beelden  film
Noodziekenhuis Sophiadal - Prinsen Bolwerk 3
Rode Kruis Haarlem
St. Elisabeth's of Groote Gasthuis Haarlem
St. Elisabeth’s of Groote Gasthuis – deel 2
St. Joannes de Deo ziekenhuis in 1905
Voedselvoorziening voor bejaarden (1977) - film
Vrouwe en Anthonie Gasthuis
Ziekenvervoer
Zonnebloem

Winkels / Bedrijven / Beroepen 
100 Beroepen in beeld en rijm
A van Altena
ANWB 25-jarig jubileum
Apotheken in Haarlem
Apple Store - Grote Houtstraat 99
Artone, een Haarlems platenlabel
Autobedrijf Sloothaak
Azijnfabriek 'Het Anker' van Haas & Zoon
Bank van Lening Kleine Houtstraat 70-72
Bakkers 1945
Bakkerijen
Beijnes, J.J.
Beijnes in 1947 - Autobussen aan de lopende band - film
Bierbrouwerijen van Haarlem
Boekwinkels in Haarlem
Bouckaert bussen
Brandweer Haarlem
Brandweer Haarlem, deel 2
Brandweer Haarlem 300 jaar - 1991 (1/3)  film
Brandweer Haarlem 300 jaar - 1991 (2/3)  film
Brandweer Haarlem 300 jaar - 1991 (3/3)  film
van Breemen Brandstoffenhandel
Brink en Van Keulen, kopergieterij
Buurtwinkeltjes
Buurtwinkeltjes deel 2
Chemisch-Technisch Adviesbureau
CZGB
Dienst Hout en Plantsoenen
Drogisterij A.J. van der Pigge - Gierstraat nr 3
Droste-effect
Droste film
Droste Albumplaatjes
Droste toen en nu
Drukkerij "De Spaarnestad"
Drukkerijen
Drijfriemenfabriek Haarlem
Dijkstra’s Verlichtingsindustrie, Antoniestraat
Dyserinck oliefabriek
Eerste Haarlemsche Stoomwasscherij - Rookmaaker
Fabriek van Mackor Houtvaart
Familie Heems, kruidenier en zadenhandel
Figee
Figee: jubileum fotoboek Hr. de Graaff 1913
Figee: ca.1943
Filmfabriek Hollandia
Foto Eddy Haarlem
Garagebedrijven in Haarlem - "Olie verversen en doorsmeren, svp"
Gemeentereiniging Haarlem
Groente en fruit verkoop in Haarlem
Haarlemsche Stoomverffafriek
Haarlemmer Oel
Haarlems Dagblad
Haarlemse Werkinrichting
Hilarius, Draad- en Draadnagelfabriek
Hin Kousenfabriek
Hin Kousenfabriek - film uit 1946
Hogenbijl
Horeca in Haarlem
Horeca in Haarlem deel 2
Jan Monikkendam
Johannes en Izaac Enschede
Joh. Kreijger Transportbedrijf
Kappers/Kapperszaken in Haarlem
Katoenfabrieken
Kerko Overhemdenfabriek
Kremer's Koffie en Theehandel N.V.
Kroon appartementencomplex
Lichtfabriek / Gasfabriek
Loots limonade
Melk aan huis
Melkinrichting Hartelust
Motteballenfabriek RIDS
MSD (Merck Sharp & Dohme)
Nederlandse Rotogravure Maatschappij
Noord-Hollandse waterleidingbedrijf Haarlem-Overveen
NS Werkplaats Haarlem
Nutsspaarbank in Haarlem
Oord Platenzaak / Bovema
Oud, Wijnkopers Spaarndamseweg
Oude advertenties, oude bedrijven, oude panden
P. de Gruyterwinkels door heel Haarlem
Peltenburg, Houthandel
Polygoon Profilti Productie – film
Reclameplaten voor van alles en nog wat...
Reclameplaten voor van alles en nog wat... deel 2
Reino Schoonmaakbedrijf, Glazenwasserij en Markiezenfabriek
Sierkan – Zijlweg
Sloperij Treffers
Timmers
Tubergen Zaad- en Bloemenhandel Zwanenburg
V&D
V&D na het faillissement
Verdwenen of vrijwel verdwenen beroepen
Verdwenen merknamen en Haarlem
Verdwenen restaurants in Haarlem
Verdwenen Nijverheid in Haarlem
Verf- , Glas- en Glasbewerkingsfabriek J. Sabelis & Co
Vermaat's bakkerijen
Vermeulen Hollandia Carosesriebouwers
Vernhout & Sluyters offsetdrukkerij
“Vesting”, een Haarlemse Rijwiel- en Bromfietsfabriek
Vivo Kruidenierswinkels
Vrijmetselarij Haarlem
viskramen
Wasserij EHS-Rookmaker  -  film
Werkplaats tot herstel antiek textiel
Wilco accumulatorenfabriek
Witco Spaarndamseweg
Zeepfabriek "Het Klaverblad"

Vervoer
175 spoor in Haarlem, september 2014
Beijnes, J.J.
Beijnes in 1947 - Autobussen aan de lopende band - film
Firefly stort neer
Handkar
Langs het spoor.....
Nederlandse spoorwegen, achter de schermen - 1945 - film
Nostalgisch vervoer in/rondom Haarlem deel 1
Nostalgisch vervoer in/rondom Haarlem deel 2
NZH
Paard en wagen
Parkeergarages
Ponytrax Weijers
Tram in Haarlem
Tram in Haarlem, deel 2
Tram Amsterdam - Haarlem, de laatste, op 31 augustus 1957  - film
Tram: Het einde voor de Haarlemse tram (1948) – film

Scheepvaart 
Figee
Figee: jubileum fotoboek Hr. de Graaff 1913
Figee: ca.1943
Greenpeace 1994
Haarlemse Scheepsbouw Maatschappij
Haarlemse Scheepsbouw Maatschappij (Polikliniekboten voor Indonesië - april 1950)  - film
Jachtwerf J. van Opzeeland
Naaldwijk
Reparatiewerf W.B. Kuijkhoven & Zn.
Vaardagen 7-9-2002
Vaardagen 5-9-2004
Vaardagen september 2007
Werf Conrad en Conrad Stork
Werf Hubertina
Zuidam

Vermaak / Vrije tijd / Feesten / Muziek
Arti et Religioni drumband
Artone, een Haarlems platenlabel
Bevrijdingspop
Bioscopen in Haarlem
Bloemencorso
Bloemencorso 25 April 1968
Bloemencorso 2013
Bloemenmeisjes door de jaren heen
Bloemtapijt
Buurthuizen, wijkcentra en jeugdhonken
Cinema Palace - enkele dagen voor de sluiting – film
Costerfeesten 1856
Dansscholen in Haarlem
Draaiorgels in Haarlem
Duivenmelkers in Haarlem
Electric Centre / Zero
Filmset Haarlem
Gezelligheid kent geen tijd in Haarlem
Haarlem 700 jaar stad
Haarlem 750
Haarlemse Bands
Haarlem Flora's Lichtstad 1953
Haarlem stripstad/schimmenspel
harlem shake
Hooggeëerd publiek... Circus in Haarlem
Kermissen
Kerstmis in Haarlem
Kinderboerderij Noordersportpark
Kikkert
Koninginnedag in Haarlem
Luilak- of Potjesmarkt
Mei 1945, Bevrijding!
Muziekverenigingen/drumbands in Haarlem
Nieuwjaarsdag
Onafhankelijkheidsfeesten 1913
Padvinders/Scouting Haarlem
Polygoon studio's

Roze zaterdag in Haarlem
Serious Request 2014
Sint Vincentius Vereniging
Sinterklaas intochten
Sociëteit “Vereeniging”
Speeltuin de Glasblazers
Speeltuinen en pleintjes in Haarlem
Straatmuziekanten
Stuifstuif
Trouwen in Haarlem
Wisselseveld
Zoete Inval

Cultuur / Kunst
5 mei 1945
Acht etsen door J.M. Graadt van Roggen
Adolf Melchior
Adrianus Mioleé
Anton Heyboer
Aquarellen van Haarlem
Aquarellen van Haarlem door Edzard Deetman
Arnoldus Johannes Eymer
Bibliotheken
Bisschoppelijk museum Jansstraat
Claes Jansz. Visscher
Cornelis van Haarlem/Haarlemse schilder/De Hollandse Michelangelo
Etsen van Henk Daas
Filmset Haarlem
Frans Hals
Frans Halsmuseum
Frans Halsfeesten van 1900
Frans Hals tentoonstelling in Haarlem - film 
Hildebrand monument
Hout of Bosgedachten tekeningen
Houtgravures van Haarlem
Koren in Haarlem
Kunst in de openbare ruimte
Lichtweek, oktober 1931
Lido opent zijn poorten - 1 april 1952 - film
Museum De Preekstoel
Museum Haarlem
Muziekverenigingen en Drumbands
Olieverf schilderijen Haarlem
Piet van Heerden, kunstenaar
Prentenboek van Haarlem
Prentenboek van Haarlem deel 2
Prentenboek van Haarlem deel 3
Prenten Spilman van Van Noorde 1763
Rikkie en Slingertje
Tekeningen van Peter Herman
Toneelschuur Haarlem
Toneelvoorstellingen
Trou moet blijcken
Trouwen
Vijfhoek kunstroute 2010
Vijfhoek kunstroute 2011
Vijfhoek kunstroute 2012
Vijfhoek kunstroute 2013
Waalko Jans Dingemans tekeningen
Walter Zeising
Zang en Vriendschap - koor

Sport
Beijnes Sporthal
Boervaavebad
EDO
Fietsen
Haarlem Stadion
Haarlemse Honkbalweek
Haarlemse Kegelbond
HSV kampioen
Jacques van Egmond
Koninklijke HFC
Muggenronde
Nijmegen - Haarlem (Wim Lakenberg) - film
RCH
RCH landskampioen in 1923  -  film
Revue “Alles Rood – Blauw”
Ripperda Voetbalvereniging
Sponsorloop 1991
Sportclubs in Haarlem
sportfondsenbad
sportfondsenbad zwemmerslaan schalkwijk
stoopbad overveen
Vliegende Vogels
Voetbalclubs in Haarlem
Yvonne van Gennip 04-03-1988
IJsbaan Haarlem / schaatsen in Haarlem
Zwembad de Houtvaart
Zwembad Kleef
Zwembaden (overige)

Personen
Adolf Melchior
Anschutz – Godschalk familie ’20-jaren
Anton Heyboer
Anton Pieck parade 2013
Anton Pieck parade 2014
Anton Pieck parade door Peter van Leen
Anton Pieck tekent Haarlem
Bekende Haarlemmers
Burgemeestersgalerij
Cornelis van Haarlem/Haarlemse schilder/De Hollandse Michelangelo
Fam. ten Boom
F. Redeker WOII
Geboorte- en Sterfhuizen van bekende Haarlemmers
Godfried Bomans in Haarlem
Hannie Schaft
Jacob Govert Johannes van Loo
Jacob van den Ban, architect in Haarlem
Jacques van Egmond
Jan van der Horst – Nostalgische Verhalen
Joost Swarte in Haarlem
Kees Verweij / Spaarne 108
Kenau Simonsdochter Hasselaer
Laurens Jansz Coster
Lieven de Key Bouwmeester / Architect
Mari Andriessen - film
Rina Lodders
Shirley Zwerus
Teding van Berkhout AJM
Teke Bijlsma's onvergetelijke huisnummers – film
Willem Duyn
Willem van Schie - portretten
Yvonne van Gennip 04-03-1988
Zocher, een familie van landschapsarchitecten
Zwerver Willem Gotfried de Lange

Overige mappen
Raadplaatjes van Haarlem
Raadplaatjes deel 2

100 jaar terug in het (stads-)nieuws
1995 50 jaar bevrijding
Aanrijdingen en andere ongevallen.
Actueel nieuws uit Haarlem
Adolphe Braun fotografeert Haarlem
Als eerste in Haarlem
Ansichtkaarten Her en Der in Haarlem
Ansichtkaarten Her en Der in Haarlem (album 2)
Artisklas
Autootje in de Hout
Badhuizen in Haarlem
Bart's favorieten
Begraafplaatsen van Haarlem
Beleg van Haarlem 1572/1573
Bibliotheken
Brakeboertuin
Brandweer open dag 2016
Breedbeeld, Haarlem in Panorama-formaat.
Bruggen van Haarlem
Damiate - verovering
Diploma's, Rijbewijzen en andere behaalde Haarlemse papieren
Eigen Huis & Tuin in Haarlem ( RTL 4)28-08-2013
Facturen van weleer
Verkiezingen in Haarlem
Geschiedenis van Kennemerland
Gevelstenen in Haarlem
Grensgevallen
Haarlem, twaalfsteendrukken van Paul van Alff, 1916
Haarlem anno 1910, door Ben Beekmans
Haarlem bij nacht
Haarlem Flora's Lichtstad 1953
Haarlem in Corona sfeer - 2020
Haarlem in de winter
Haarlem in de winter deel 2
Haarlem in het heden
Haarlem in het heden deel twee
Haarlem in het heden deel drie
Haarlem in miniatuur
Haarlem in vogelvlucht
Haarlem stripstad/schimmenspel
Haarlem zo was het deel 1/3
Haarlem zo was het deel 2/3
Haarlem zo was het deel 3/3
Haarlemmers in protest!
Haarlems Glas-in-lood
Haarlems Heldenstrijd 1572-1573
Hebbedingetjes uit Haarlem
Hebbedingetjes uit Haarlem - deel 2
Hebbedingetjes uit Haarlem – deel 3
Hoog bezoek
Hoge Hout 
Interieurs Haarlemse huizen
Interieurs Haarlemse huizen deel 2
Invloeden van de Eerste Wereldoorlog op Haarlem
Kees Kolenbrander's boek "Ik weet nog dat..."
Kerstkaarten met Haarlem
Kerst- en Nieuwjaarsgroeten van onze leden
Kinderspel
Klein boekje van Haarlem
Kleine berichtjes
Knipsels, recent en minder recent
Koninklijke Marechaussee Brigade Haarlem
Koos Snijder, Nostalgische verhalen
Leuke en leerzame weetjes ....
Liberation Haarlem 2017
Luchtfoto's 1937
Maria Magdalena Klooster/Garnizoenshospitaal
Moord en doodslag in Haarlem
Muurreclame… Verboden aan te plakken !
NHA Actueel
Night and Day
Opmerkelijk in Haarlem
Oude advertenties, oude bedrijven, oude panden
Onze beste kameraad: De Haarlemse Politie.
Oude foto’s door Ted Sluymer
Oude luchtfoto’s
Oude scheepshelling gevonden
Petra van Tongeren foto’s
Plattegrond van Haarlem door Romeyn de Hoohge, 1688
Pontjes van Haarlem
Poppe Damave ziet Haarlem
Schetsboekje van Antonia Elisabeth van Meurs, Grote Houtstraat
Raadplaatjes van Haarlem
Raadplaatjes van Haarlem - deel 2
Reclameborden emaille
Reisboekje van Haarlem, 1890
Sfeervol Haarlem
Stad aan het Spaarne - diverse foto's
Stadsplattegronden van Haarlem
Stereoscopisch Haarlem
Stickers van Haarlemse bedrijven uit de jaren ‘70
Storm in Haarlem
Straten in Haarlem
Straten in Haarlem 1998
Suikerzakjes uit Haarlem
Tegeltableaus in Haarlem
Toen weg nog water was...
Tweede Wereldoorlog in Haarlem
Tweede Wereldoorlog in Haarlem, deel twee
Uit de spouwmuur van Hans Goes
Vaandels
Verdwenen merknamen en Haarlem
Verdwenen of vrijwel verdwenen beroepen
Verdwenen restaurants in Haarlem
Vermeldenswaardige objecten
Verzetsmonumenten
Viaducten in Haarlem
Villa's in Haarlem
Wapen van Haarlem
Wateroverlast in Haarlem
Werk aan de weg
Weekmarkten van Haarlem
Winter 2013
W.K Rees ziet Haarlem
Woonschepen in Haarlem
Woonwagenkampen in Haarlem
(Zeer) oude portretten

Buiten Haarlem
Buiten Haarlem
Gesigten buyten Haarlem
Haarlems Glorie, maar dan elders…
Kraantje Lek
Velserend

Films over Haarlem
Automatisering anno 1951
Bavo Rijksstraatweg - sloop
Beijnes in 1947 - Autobussen aan de lopende band
Brandweer Haarlem 300 jaar - 1991 (1/3)
Brandweer Haarlem 300 jaar - 1991 (2/3)
Brandweer Haarlem 300 jaar - 1991 (3/3)
Brandweerkazerne - opening in 1937
Cavex schoorsteen Haarlem onderuit - 2013
Cinema Palace - enkele dagen voor de sluiting
Damiaatjes
Draaiorgels, handgedraaid, in het centrum: Oranjestad en Radiostad - Haarlem 1956
Droste film
Droste - de geur is weg maar de sfeer is gebleven
Eerbetoon aan de tien gefusilleerden - 1946
Feestelijke intocht St. Nicolaas (Haarlem 1947)
Figee Haarlem - anno 1900
Frans Hals tentoonstelling in Haarlem 
Geen benzine en toch autorijden
Geschiedenis van Haarlem 
Haarlem 700 jaar stad
Haarlem anno 1913
Haarlem door de jaren heen
Haarlem historische beelden (ca 1934)
Haarlem langs het Spaarne 
Haarlem, the most welcoming city in the world
Haarlem Vroeger 
Haarlem Vroeger 2
Haarlem wat ben je mooi - een loflied
Haarlemse Kareltje - Club Haarlem 2012
Haarlemse Scheepsbouw Maatschappij (Polikliniekboten voor Indonesië - april 1950)
Hekslootpolder
Hin Kousenfabriek
Hollandse Nieuwe (Haarlem ca. 1935)
Houten Haarlemmers Stenen Beelden
Huis met de beelden
Joh. Enschede - Productie papieren rijksdaalders (1959)
Kerstboomverbranding in 1966
Kerstmis thuis
Klaverblad - zeepfabriek in Haarlem 
Kleuterschool verhuist (5 febr. 1955)
Laurens Jansz. Coster op de Grote Markt wordt verplaatst - Haarlem 1966
Lido opent zijn poorten - 1 april 1952
Luilakmarkt (potjesmarkt) in Haarlem 1947
Lutherse Kerk - documentaire
Mari Andriessen
Mariakerk Haarlem-Noord - bouw
Mariastichting - Historische beelden
Nederlandse spoorwegen, achter de schermen - 1945
Ontdek je plekje - Haarlem (1986)
Opdat wij nooit meer vergeten...
Opening speeltuinen Elba en Zaanenoord (NHA)
Oude Amsterdamse Buurt en het Centrum
Peltenburg terrein 2009
Polygoon Profilti Productie 
RCH landskampioen in 1923
Rikkie en Slingertje
Sierkan - vertrek van de melkkarren
Strenge winter met straatverwarming 
Teke Bijlsma's onvergetelijke huisnummers 
Tesselschadestraat - speelplaats
Teylers Museum in financiële nood (1977)
Tram Amsterdam - Haarlem, de laatste, op 31 augustus 1957
Tram: Het einde voor de Haarlemse tram (1948)
Verfroller - brugwachtershuisje 1
Verfroller - brugwachtershuisje 2
Verkeersexamen in het Haarlem van 1935
Voedselvoorziening voor bejaarden (1977)
Wasserij EHS-Rookmaker
Werklozenrelletjes op de Grote Markt 1930
Winterse taferelen in Haarlem 1929
Zwemfeest in het Sportfondsenbad te Haarlem (1940)