dinsdag 2 juli 2013

Fotomappen

Tips en trucs voor leden van "Nostalgisch Haarlem"
Nostalgisch Haarlem in de media

Buurten / Pleinen
Brakeboertuin
buurtfoto's
Buurtwinkeltjes
Buurtwinkeltjes deel 2
Stadsplattegronden van Haarlem
Toen & Nu in Haarlem...
Toen & Nu in Haarlem (album 2)
Toen & Nu in Haarlem (album 3)
Zo was het toen (Haarlem Oost)

Amsterdamse Buurt
Bavodorp - Nostalgisch door Leo A. van Leeuwen
Bavodorp - rondgang door Leo A.. van Leeuwen
Bomenbuurt
Bos- en Vaart Kwartier
Botermarkt
Dietsveld
Frans Hals buurt
Grote markt (en naaste omgeving)
Grote markt (en naaste omgeving)  Deel 2
Haarlem-Oost
Haarlemmer Hout
Harmenjans- en Thorbeckebuurt
Hekslootpolder
Houtplein
Houtvaartkwartier
Indische Buurt
Kenaupark
Kennemerplein
Kleverpark en omgeving
Leidsebuurt
Leidsevaartbuurt
Marktplein in de Haarlemmer Hout
Noordersportpark
Oosterduin
Parkwijk
Patrimoniumbuurt
Planetenwijk
Ramplaankwartier
Rivierenbuurt
Rozenprieel
Santpoorterstraat/plein
Schalkwijk
Schapenplein
Schoten
Sinnevelt
Slachthuisbuurt
Soendaplein
Stationsplein
Transvaalbuurt
Vogelbuurt
Vondelkwartier
Vijfhoek
Waarderpolder
Zuiderpolder

Spaarndam-West
Spaarndam-West (Album 2)

Straten
Naamgevers van Haarlemse straten
Verdwenen straten
Straten in Haarlem
Straten in Haarlem 1998
Straatnaambordjes Schoten
Toen & Nu in Haarlem...
Toen & Nu in Haarlem (album 2)
Toen en Nu in Haarlem (album 3)

Amsterdamstraat
Anegang en omgeving
Antoniestraat
Baan
Baljuwslaan
Barteljorisstraat, oude foto's
Begijnhof (oude foto's)
Bolwerken Haarlem
Burretstraat
Ceciliasteeg
Cornelissteeg
Damstraat
De Witstraat
Doelstraat
van Dortstraat
Dreef
Essenstraat/De Haasstraat
Florapark en omgeving
Frankestraat
Friese Varkenmarkt
Gaelstraat
Garenkokerskade en omgeving
Gedempte Oude Gracht
Gedempte Oude Gracht
Ged. Voldersgracht
Gen. Cronjéstraat
Gierstraat
Gortestraat
Graaf Willemstraat
Groot Heiligland
Grote Houtstraat
Grote Houtstraat - album 2
Hazepaterslaan
Helmbrekersteeg
Heussensstraat
Hildebrandlaan
Hof van Egmond - Slachthuisbuurt
Hooimarkt
Houtmarkt
Jacobijnenstraat
Jan Gijzenvaart
Jansweg / Jansstraat
Jansstraat - renovatie van de panden rond het paardenwed
Kampersingel
Kerkhofstraat
Kerkstraat
Klein Heiligland
Kleine Houtstraat/Houtweg
Kleverlaan
Klokhuisplein
Kokstraat
Koninginneweg en omgeving
Koningsstraat
Koolsteeg
Korte Dijk
Korte Wijngaardstraat
Koudenhorn en omgeving
Krocht
't Krom
Kruisweg / Kruisstraat en omgeving
Lange Bogaardstraat
Lange Herenstraat
Lange en Korte Margarethastraat
Lange- en Korte Veerstraat
Lange- en Korte Wijngaardstraat
Leliestraat
Lepelstraat
Liewegje
Marnixstraat
Middenweg
Meesterjoostenlaan
Morinnesteeg
Nassaulaan
Nassaulaan 50
Nassaustraat
Nieuw Heiligland
Nieuwe Groenmarkt
Omvalspoort
Oostvest en omgeving
Oude Groenmarkt
Paarlaarsteeg
Parklaan
Prins Bernhardlaan en omgeving
Prinsenhof
Pijlslaan
Pijnboomstraat
Raaks en omgeving
Randweg ( langs de)
Ravelingsteeg
Ridderstraat
Riviervismarkt
Ripperdapark
Ripperdastraat
Rozenstraat
Rustenburgerlaan
Rijksstraatweg
Santpoorterstraat/plein
Schagchelstraat
Schalkwijkerstraat
Schoterbosplein
Schoterweg
Slachthuisstraat - Sloop huizen in 2005
Slagerspoort
Smedestraat
Spaarndamseweg en omstreken
Spaarne (de straat)
Spaarnwouderstraat (oude foto's)
Spiegelstraat
Stoofsteeg
Tempeliersstraat
Tesselschadestraat - speelplaats  -  film
teylershofjestraat
Tuchthuisstraat
Tuinlaantje
Turfmarkt
Ursulastraat
Valkestraat
Verspronckweg
Verwulft
Vrouwestraat
Wagenweg
Warmoesstraat
Wilhelminastraat en omgeving
Witte Herenstraat
Zaanenlaan en -straat
Zakstraat
Zocherstraat
Zoetestraat
Zijlsingel
Zijlstraat en omgeving
Zijlvest
Zijlweg
zijlweg de sierkan

Spaarne / Grachten / Singels / Vaarten
Beek (De Haarlemse Beek)
Donkere Spaarne
Gedempte Oude Gracht
Hooimarkt
Kaarselade Veer
Kampersingel
Spaarne 3
Spaarne
Spaarne
Spaarne vanaf de Kampersingel

Amsterdamse Vaart
Bakenessergracht en omgeving
Bakenessergracht (Collectie Rob Hubert)
Bakenessergracht deel 2
Brouwersvaart
Burgwal
Gasthuisvest en -singel
Gedempte Raamgracht
Houtmarkt
Houtvaart
Kinderhuissingel
Kinderhuissingel en omstreken
Kloppersingel en omgeving
Lange Herenvest/Singel
Leidsevaart
Lieve Vrouwegracht
Nieuwe Gracht
Raamvest en -singel
Schotersingel en omgeving
Westergracht
IJsbreken op het Spaarne (1977)
Zomervaart
Zuider Buiten Spaarne

Mooie Nel
Overige grachten en singels
Woonschepen in Haarlem

Bruggen
Bruggen van Haarlem
Buitenrustbrug
Catharijnebrug
Gravestenebrug
Jansbrug
Lange Brug
Melkbrug en andere prenten
Schoterbrug
Verfroller - brugwachtershuisje 1 - film
Verfroller - brugwachtershuisje 2 - film
Waarderbrug (de bouw in 1974) - film

Kerken / geloof
Bakenesserkerk
Bavo Kerk Müller Orgel
Bavo Grote Markt
Bavo van binnen
Bavokerk Leidsevaart
Bavo Rijksstraatweg
Bavo Rijksstraatweg - sloop - film
Begijnhofkapel
Christelijke Gereformeerde Bethelkerk, Floresstraat
Doopsgezinde Kerk
Elbakerk
Gereformeerde Noorderkerk
Heilig Hartkerk aan de Kleverparkweg
Immanuelkerk
Janskerk
Joods geloof in Haarlem
Julianakerk/Kloosterstraat
Kerken algemeen
Kloosters in Haarlem
Koningkerk (gereformeerd)
Lutherse Kerk
Mariakerk (7 Smarten)
Mariakerk Haarlem-Noord - bouw - film
Moskeeën van Haarlem
Nieuwe Kerk
Oud-Katholieke kathedraal HH. Anna en Maria
Paterskerk aan de Nieuwe Groenmarkt, Sint Antonius van Padua
Petrus en Pauluskerk
Raaks kerk en school Zijlvest - sloop in 2005
RK Johannes de Doper
Schuilkerk Haarlem
Sint Jacobs Godshuis
Sint Josephkerk (RK)
Spaarnekerk
Spaarnekerk - Sloop in 1983
Waalse kerk - Begijnhof

Gereformeerd of Burgerweeshuis
Spaar en Hout

Gebouwen
75 jaar Woningstichting Patrimonium
100 jarig bestaan van de Amsterdamse School
Lochem ( JB van) - architect
Amsterdamse Poort - Omgevingsfoto's van Bas Goemans
Boerderijen in Haarlem
Brongebouw
Buitenplaats "Buitenrust" in 1918
Concertgebouw Haarlem
Dreefzicht
Frans Halsmuseum
Gereformeerd of Burgerweeshuis
Groote Houtpoort
Grote Houtpoort en -brug
Haarlem Hoog
Hodshonhuis
Hoofdwacht
Hoge Hout 
Hotels en logementen van toen en nu
Huis Barnaart 1803
Huis Ter Kleef
Huis te Zaanen
Jeugdherberg Jan Gijzen
koepel/gevangenis Haarlem
Kloveniers- of Stadsdoelen
Koningstein mogelijk gesloopt
Koudenhorn Kazerne
Krelagehuis
Maranka brand
Noodwoningen in Haarlem
Paviljoen Welgelegen
Postkantoor aan de Baljuwslaan
Postkantoor Raaks
Provinciehuis
Rechtbank Haarlem
ripperdakazerne
Rijksmonumenten in Haarlem
Schoter Rechthuis  
Slachthuis Haarlem
Stadhuis Haarlem
stadhuis schoonmaak
Stadspoorten
Stadspoorten van Haarlem
Stadsschouwburg aan het Wilsonsplein
Stadsschouwburg - Wilsonsplein 23
stationsgebouwen in Haarlem
stationsgebouwen in Haarlem, deel 2
Tehuis voor Militairen
Teylers Museum
Trou moet blijcken
Uyttenbosch
Vishal
Vleeschhal
Villa's in Haarlem
Waag
Zorgvliet en Vlietzorg aan het Spaarne
 

Molens in Haarlem
Molen de Adriaan
Molen de Adriaan herbouwd
molen de eenhoorn
Molens van Haarlem
Schoterveense molen

Hofjes in Haarlem
Brouwershofje
Bulle Hofje
Hofje: De Haas
Hofjes van Haarlem
Hofjes van Haarlem, deel 2
Hofje van Guurtje de Waal
Hofje van Loo (of Gasthuishofje)
Teylers  hofje 1787

Scholen
Aeneas Mackayschool
Dag Hammerskjöldschool Haarlem
Elout van Souterwoudeschool - Haarlem-Noord
Gerhard school en Raaks kerk - sloop in 2005
Huishoudschool Voorhelmstraat
Kleuterschool verhuist (5 febr. 1955) - film
Mariaschool van juf Anthonisse
Marnixschool
Marnix van St Aldegonde Lyceum
Mendel College
Openbare Lagere school Rijksstraatweg
Scholen aan de Zijlvest
Scholen in Haarlem
Oude schoolfoto's deel 1
Oude schoolfoto's deel 2
Spaarne Scholengemeenschap

Ziekenhuizen / Verzorging
Behthesda Sarepta / Diaconessenhuis
Consultatiebureau in Haarlem
Delftweide
Diaconiehuis / Janskliniek - deel 1
Diaconiehuis / Janskliniek - deel 2
Doopsgezind Weeshuis Kleine Houtweg
Haarlem in Corona sfeer
Leproos, Pest- en Dolhuis, Stadsarmenhuis en Schoterburcht
Liefdebond van het Leger des Heils
Maria Magdalena Klooster/Garnizoenshospitaal
Mariastichting
Mariastichting - Sloop 2005
Mariastichting - Historische beelden  film
Noodziekenhuis Sophiadal - Prinsen Bolwerk 3
Rode Kruis Haarlem
St. Elisabeth's of Groote Gasthuis aan de Gasthuisvest te Haarlem
St. Elisabeth's of Groote Gasthuis Haarlem deel 2: Schalkwijk 
St. Joannes de Deo ziekenhuis in 1905
Voedselvoorziening voor bejaarden (1977) - film
Vrouwe en Anthonie Gasthuis
Ziekenvervoer in Haarlem
Zonnebloem Haarlem

Winkels / Bedrijven / Beroepen 
100 Beroepen in beeld en rijm
A van Altena
ANWB 25-jarig jubileum
Apotheken in Haarlem
Apple Store - Grote Houtstraat 99
Artone, een Haarlems platenlabel
Autobedrijf Sloothaak
Azijnfabriek 'Het Anker' van Haas & Zoon
Bakkerijen van Haarlem
Bakkers van Haarlem
Bank van Lening Kleine Houtstraat 70-72
Beijnes, J.J.
Beijnes in 1947 - Autobussen aan de lopende band - film
Bierbrouwerijen van Haarlem
Bremer's Houthandel
Boekwinkels in Haarlem
Brandweer Haarlem
Brandweer Haarlem, deel 2
Brandweer Haarlem 300 jaar - 1991 (1/3)  film
Brandweer Haarlem 300 jaar - 1991 (2/3)  film
Brandweer Haarlem 300 jaar - 1991 (3/3)  film
Brandweer Haarlem - open dag  2016
Broodfabrieken "De Zeeuw" en "B. Hus"
van Breemen Brandstoffenhandel
Brink en Van Keulen, kopergieterij
Buurtwinkeltjes
Buurtwinkeltjes deel 2
Chemisch-Technisch Advies Bureau
CZGB
Dienst Hout en Plantsoenen
Drogisterij A.J. van der Pigge - Gierstraat nr 3
Droste-effect
Droste film
Droste Albumplaatjes
Droste toen en nu
Drukkerij "De Spaarnestad"
Drukkerijen
Drijfriemenfabriek Haarlem
Dyserinck oliefabriek
Eerste Haarlemsche Stoomwasscherij - Rookmaaker
Fabriek van Mackor Houtvaart
Familie Heems, kruidenier en zadenhandel
Figee
Figee: jubileum fotoboek Hr. de Graaff 1913
Figee: ca.1943
Filmfabriek Hollandia
Foto Eddy Haarlem 

Garagebedrijven in Haarlem - "Olie verversen en doorsmeren, svp"
Gemeentereiniging Haarlem
Groente en fruit verkoop in Haarlem
Haarlem en fietsen
Haarlemsche Stoomverffafriek
Haarlemmer Oel
Haarlems Dagblad
Haarlemse Werkinrichting
Hilarius, Draad- en Draadnagelfabriek
Hin Kousenfabriek
Hin Kousenfabriek - film uit 1946
Hogenbijl
Horeca in Haarlem
Horeca in Haarlem, deel twee
Johannes en Izaac Enschede
Joh. Kreijger Transportbedrijf
Kappers/Kapperszaken in Haarlem
Katoenfabrieken
Kerko Overhemdenfabriek
Kremer's Koffie en Theehandel N.V.
Kroon appartementencomplex
Lichtfabriek / Gasfabriek
Loots limonade
Melkinrichting Hartelust
Melk aan huis
Nederlandse Rotogravure Maatschappij
Noord-Hollandse waterleidingbedrijf Haarlem-Overveen
NS Werkplaats Haarlem
Nutsspaarbank in Haarlem
Oord Platenzaak / Bovema
Oud, Wijnkopers Spaarndamseweg
Oude advertenties, oude bedrijven, oude panden
P. de Gruyterwinkels door heel Haarlem
Peltenburg, Houthandel
Polygoon Profilti Productie - film
Reclameplaten voor van alles en nog wat...
Reclameplaten voor van alles en nog wat...Album 2
Reino Schoonmaakbedrijf, Glazenwasserij en Markiezenfabriek
Sierkan - Zijlweg
Sloperij Treffers
Timmers - geschiedenis
Tubergen Zaad- en Bloembollenhandel Zwanenburg
V&D
V&D - zo was het
Verdwenen of vrijwel verdwenen beroepen
Verdwenen merknamen en Haarlem
Verdwenen restaurants in Haarlem
Verdwenen Nijverheid in Haarlem
Verf-, Glas- en Glasbewwerkingsfabriek J. Sabelis & Co.
Vermaat's bakkerijen
Vermeulen Hollandia Carosesriebouwers
Vernhout & van Sluyters  offsetdrukkerij
Vivo Kruidenierswinkels
Vrijmetselarij Haarlem
viskramen
Wasserij EHS-Rookmaker  -  film
Werkplaats tot herstel van antiek textiel
Zeepfabriek "Het Klaverblad"

Vervoer
175 spoor in Haarlem, september 2014
Beijnes, J.J.
Beijnes in 1947 - Autobussen aan de lopende band - film
Firma Bouckaert
Langs het spoor.....
Met de handkar
Nederlandse spoorwegen, achter de schermen - 1945 - film
Nostalgisch vervoer in/rondom Haarlem
NZH
Paard-en-wagen in Haarlems stadsbeeld
Tram in Haarlem
Tram Amsterdam - Haarlem, de laatste, op 31 augustus 1957  - film
Tram: Het einde voor de Haarlemse tram (1948) – film

Scheepvaart 
Figee
Figee: jubileum fotoboek Hr. de Graaff 1913
Figee: ca.1943
Haarlemse Scheepsbouw Maatschappij
Haarlemse Scheepsbouw Maatschappij (Polikliniekboten voor Indonesië - april 1950)  - film
Jachtwerf J. van Opzeeland
Naaldwijk
Reparatiewerf W.B. Kuijkhoven & Zn.
Vaardagen 7-9-2002
Vaardagen 5-9-2004
Vaardagen september 2007
Werf Conrad en Conrad Stork
Werf Hubertina
Zuidam

Vermaak / Vrije tijd / Feesten / Muziek
Artone, een Haarlems platenlabel
Bevrijdingspop
Bioscopen in Haarlem
Bloemencorso
Bloemencorso 25 April 1968
Bloemencorso 2013
Bloemenmeisjes door de jaren heen
Bloemtapijt
Buurthuizen, wijkcentra en jeugdhonken
Cinema Palace - enkele dagen voor de sluiting - film
Costerfeesten 1856
Draaiorgels in Haarlem
Filmset Haarlem
Gezelligheid kent geen tijd in Haarlem
Haarlem 700 jaar stad
Haarlem 750
Haarlemse Bands
Haarlem Flora's Lichtstad 1953
Haarlem stripstad/schimmenspel
harlem shake
Hooggeëerd publiek... Circus in Haarlem
Kermissen
Kerstmis in Haarlem
Kinderboerderij Noordersportpark
Kikkert
Koninginnedag in Haarlem
Luilak- of Potjesmarkt
Mei 1945, Bevrijding!
Muziekverenigingen/drumbands in Haarlem
Nieuwjaarsdag In Haarlem
Onafhankelijkheidsfeesten 1913
Padvinders/Scouting Haarlem
Polygoon studio's
Serious Request 2014
Sint Vincentius Vereniging
Sinterklaas intochten
Societeit "Vereeniging"
Speeltuin de Glasblazers
Speeltuinen en pleintjes in Haarlem
Straatmuziekanten in Haarlem
Stuif-Stuif 
Trouwen in Haarlem
Wisselseveld
Zoete Inval

Cultuur
Acht etsen door J.M. Graadt van Roggen
Adrianus Mioleé tekent Haarlem
Aquarellen van Haarlem
Aquarellen van Haarlem door Edzard Deetman
Arnoldus Johannes Eymer ziet Haarlem
Bibliotheken
Bisschoppelijk museum Jansstraat
Cornelis van Haarlem/Haarlemse schilder/De Hollandse Michelangelo
Etsen van Henk Daas
Filmset Haarlem
Frans Halsmuseum
Frans Halsfeesten van 1900
Frans Hals tentoonstelling in Haarlem - film 
Hildebrand monument
Houtgravures van Haarlem
Koren in Haarlem
Kunst in de openbare ruimte
Lichtweek, oktober 1931
Lido opent zijn poorten - 1 april 1952 - film
Museum De Preekstoel
Museum Haarlem
Olieverf schilderijen Haarlem
Piet van Heerden, kunstenaar
Prentenboek van Haarlem
Prentenboek van Haarlem deel 2
Prentenboek van Haarlem deel 3
Prenten Spilman van Van Noorde 1763
Prenten (gevonden door Loeki Leeuwerik)
Rikkie en Slingertje
Toneelschuur Haarlem
Toneelvoorstellingen in Haarlem
Trou moet blijcken
Vrijmetselaarslogegebouw Ripperdastraat 13
Vijfhoek kunstroute 2010
Vijfhoek kunstroute 2011
Vijfhoek kunstroute 2012
Vijfhoek kunstroute 2013
Waalco Jans Dingemans (1873 - 1925) tekent Haarlem
Walter Zeising - etsen

Sport
Beijneshal sporthal

Boerhaavebad
EDO
Haarlem en fietsen
Haarlem Stadion
Haarlem revue "Alles Rood-Blauw"
HKB Haarlem
Jacques van Egmond
Koninklijke HFC
Muggenronde
Nijmegen - Haarlem (Wim Lakenberg) - film
RCH
RCH landskampioen in 1923  -  film
Ripperda Voetbalvereniging
Sponsorloop 1991 Haarlem
Sportclubs in Haarlem
sportfondsenbad
sportfondsenbad zwemmerslaan schalkwijk
stoopbad overveen
Vliegende Vogels
Voetbalclubs in Haarlem
IJsbaan Haarlem / schaatsen in Haarlem
Zwembad de Houtvaart
Zwembad Kleef

Personen
Adolf Melchior - vrouwenarts en schilder/tekenaar
Anton Pieck parade 2013
Anton Pieck parade 2014
Anton Pieck parade door Peter van Leen
Anton Pieck tekent Haarlem
Bekende Haarlemmers
Burgemeestersgalerij
Cornelis van Haarlem/Haarlemse schilder/De Hollandse Michelangelo
Fam. ten Boom
Familie Anschutz-Godschalk in de 20-er jaren
Geboorte- en Sterfhuizen van bekende Haarlemmers
Godfried Bomans in Haarlem
Hannie Schaft
Jacob Govert Johannes van Loo
Jacob van den Ban, architect in Haarlem
Jacques van Egmond
Joost Swarte in Haarlem
Kees Verweij / Spaarne 108
Kenau Simonsdochter Hasselaer
Laurens Janszoon Coster
Lieven de Key Bouwmeester / Architect
Mari Andriessen - film
Portretten Willem van Schie
Rina Lodders
Shirley Zwerus
Teding van Berkhout AJM
Teke Bijlsma's onvergetelijke huisnummers - film
Willem Duyn
Yvonne van Gennip 04-03-1988
Zocher, een familie van landschapsarchitecten
Zwerver Willem Gotfried de Lange

Overige mappen
Raadplaatjes van Haarlem
Raadplaatjes van Haarlem - deel 2
100 jaar terug in het (stads-)nieuws
1995 50 jaar bevrijding
Aanrijdingen en andere ongevallen.
Actueel nieuws uit Haarlem
Adolphe Braun fotografeert Haarlem
Als eerste in Haarlem
Ansichtkaarten Her en Der in Haarlem
Ansichtkaarten Her en Der in Haarlem (album 2)
Artisklas
Autootje in de Hout
Badhuizen in Haarlem
Bart's favorieten
Begraafplaatsen van Haarlem
Beleg van Haarlem 1572/1573
Bibliotheken
Bloemenkiosken
Brakeboertuin
Breedbeeld, Haarlem in Panorama-formaat.
Claes Jansz. Visscher ‘Plaisante plaatsen’
Damiaatjes
Damiate - verovering
Diploma's, Rijbewijzen en andere behaalde Haarlemse papieren
Door de poortjes gezien 
Duivenmelkers in Haarlem

Eigen Huis & Tuin in Haarlem ( RTL 4)28-08-2013 
Emaille reclameborden

Etsjes uit het bezit van Loeki Leeuwerik
Facturen van weleer
Firefly van de MLD stort neer in Haarlem
Foto's van Petra van Tongeren Eliam
Verkiezingen in Haarlem
Gemobiliseerd op de Ripperda kazerne
Geschiedenis van Kennemerland
Gevelstenen in Haarlem
Grensgevallen

Haarlem, twaalfsteendrukken van Paul van Alff, 1916
Haarlem anno 1910, door Ben Beekmans
Haarlem bij nacht
Haarlem Flora's Lichtstad 1953
Haarlem in de winter, deel 1
Haarlem in de winter, deel 2
Haarlem in het heden
Haarlem in het heden deel twee
Haarlem in het heden deel drie
Haarlem in vogelvlucht
Haarlem stripstad/schimmenspel
Haarlem zo was het deel 1/3
Haarlem zo was het deel 2/3
Haarlem zo was het deel 3/3
Haarlemmers in protest!
Haarlems Glas-in-lood
Haarlems Heldenstrijd 1572-1573
Hebbedingetjes uit Haarlem
Hebbedingetjes uit Haarlem - deel 2
Hebbedingetjes uit Haarlem - deel 3
Herinrichting Grote Markt / verplaatsen Lautje 1966

Hoog bezoek
Hoge Hout 
Interieurs Haarlemse huizen
Interieurs Haarlemse huizen (deel 2)
Invloeden van de Eerste Wereldoorlog op Haarlem
Jan van der Horst - Nostalgische verhalen
Journaal van F. Redeker WOII
Kees Kolenbrander's boek "Ik weet nog dat..."
Kerstkaarten met Haarlem
Kerst- en Nieuwjaarsgroeten van onze leden
Kinderspel
Klein Boekje van Haarlem
Kleine berichtjes
Knipsels, recent en minder recent
Koninklijke Marechaussee Brigade Haarlem
Koos Snijder, Nostalgische verhalen
Lelijk in Haarlem
Leuke en leerzame weetjes ....
Liberation Haarlem 2017
Luchtfoto's 1937
Luchtfoto's van Haarlem
Maria Magdalena Klooster/Garnizoenshospitaal
Moord en doodslag in Haarlem
Muurreclame… Verboden aan te plakken !
NHA Actueel
Night and Day
Oude advertenties, oude bedrijven, oude panden
Onze beste kameraad: De Haarlemse Politie.
Oude scheepshelling gevonden
Parkeergarages
Plattegrond van Haarlem door Romeyn de Hoohge, 1688
Pontjes van Haarlem
Poppe Damave ziet Haarlem
Samual Ampzings ‘Beschrijvinge ende lof der stad Haerlem in Holland’
Schetsboekje van Antonia Elisabeth van Meurs, Grote Houtstraat
Raadplaatjes van Haarlem
Raadplaatjes van Haarlem - deel 2
Reisboekje van Haarlem, 1890
Roze zaterdag in Haarlem

Selfies
Sfeervol Haarlem
Sint Jorisschutterij
Slachthuis in het heden
Spoorwegen in de omgeving van Haarlem door Leo A. van Leeuwen
Suikerzakjes uit Haarlem
Stad aan het Spaarne - diverse foto's
Stadsplattegronden van Haarlem
Stereoscopisch Haarlem
Storm in Haarlem
Straten in Haarlem
Straten in Haarlem 1998
Tegeltableaus in Haarlem
Toen & Nu in Haarlem...
Toen weg nog water was...
Tweede Wereldoorlog in Haarlem
Tweede Wereldoorlog in Haarlem, deel twee
Uit de spouwmuur van Hans Goes
Vaandels uit Haarlem
Verdwenen merknamen en Haarlem
Verdwenen of vrijwel verdwenen beroepen
Verdwenen restaurants in Haarlem
Vermeldenswaardige objecten
Verzetsmonumenten
Viaducten in Haarlem
Villa's in Haarlem
Waarheen of waarvandaan?
Wapen van Haarlem
Wateroverlast in Haarlem
Werk aan de weg
Weekmarkten van Haarlem
W.K Rees ziet Haarlem
Woonschepen in Haarlem
Woonwagenkampen in Haarlem
(Zeer) oude portretten


Buiten Haarlem
Buiten Haarlem
Gesigten buyten Haarlem
Kraantje Lek
Velserend

Films over Haarlem
50 jaar bevrijding van Haarlem
Ansichtkaarten van oud-Haarlem
Anton Pieck parade 13 dec 2014
Automatisering anno 1951
Bavo Rijksstraatweg - sloop
Beijnes in 1947 - Autobussen aan de lopende band
Bevrijding en herdenking
Bevrijding van Haarlem - ouderen aan het woord
Brandweer Haarlem 300 jaar - 1991 (1/3)
Brandweer Haarlem 300 jaar - 1991 (2/3)
Brandweer Haarlem 300 jaar - 1991 (3/3)
Brandweerkazerne - opening in 1937
Cavex schoorsteen Haarlem onderuit - 2013
Cinema Palace - enkele dagen voor de sluiting
Draaiorgels, handgedraaid, in het centrum: Oranjestad en Radiostad - Haarlem 1956
Droste film
Droste - de geur is weg maar de sfeer is gebleven
Eerbetoon aan de tien gefusilleerden - 1946
Feestelijke intocht St. Nicolaas (Haarlem 1947)
Figee Haarlem - anno 1900
Frans Hals tentoonstelling in Haarlem 
Geen benzine en toch autorijden
George Robert op het Christan Müllerorgel
Geschiedenis van Haarlem 
Haarlem 700 jaar stad
Haarlem anno 1913
Haarlem door de jaren heen
Haarlem historische beelden (ca 1934)
Haarlem langs het Spaarne 
Haarlem, the most welcoming city in the world
Haarlem Vroeger 
Haarlem Vroeger 2
Haarlem wat ben je mooi - een loflied
Haarlemse Kareltje - Club Haarlem 2012
Haarlemse Scheepsbouw Maatschappij (Polikliniekboten voor Indonesië - april 1950)
Hekslootpolder
Hin Kousenfabriek
Hollandse Nieuwe (Haarlem ca. 1935)
Houten Haarlemmers Stenen Beelden
Huis met de beelden
Joh. Enschede - Productie papieren rijksdaalders (1959)
Kerstboomverbranding in 1966
Kerstmis thuis
Klaverblad - zeepfabriek in Haarlem 
Kleuterschool verhuist (5 febr. 1955)
Laurens Jansz. Coster op de Grote Markt wordt verplaatst - Haarlem 1966
Lido opent zijn poorten - 1 april 1952
Luilakmarkt (potjesmarkt) in Haarlem 1947
Lutherse Kerk - documentaire
Mari Andriessen
Mariakerk Haarlem-Noord - bouw
Mariastichting - Historische beelden
Nederlandse spoorwegen, achter de schermen - 1945
Ontdek je plekje - Haarlem (1986)
Opdat wij nooit meer vergeten...
Opening speeltuinen Elba en Zaanenoord (NHA)
Oude Amsterdamse Buurt en het Centrum
Peltenburg terrein 2009
Polygoon Profilti Productie 
RCH landskampioen in 1923
Rikkie en Slingertje
Sierkan - vertrek van de melkkarren
Strenge winter met straatverwarming 
Teke Bijlsma's onvergetelijke huisnummers 
Tesselschadestraat - speelplaats
Teylers Museum in financiële nood (1977)
Tram Amsterdam - Haarlem, de laatste, op 31 augustus 1957
Tram: Het einde voor de Haarlemse tram (1948)
Verfroller - brugwachtershuisje 1
Verfroller - brugwachtershuisje 2
Verkeersexamen in het Haarlem van 1935
Voedselvoorziening voor bejaarden (1977)
Waarderbrug (de bouw in 1974) - film
Wasserij EHS-Rookmaker
Werklozenrelletjes op de Grote Markt 1930
Winterse taferelen in Haarlem 1929
IJsbreken op het Spaarne (1977)
Zwemfeest in het Sportfondsenbad te Haarlem (1940)